Minhas ferramentas

Furadeira/Parafusadeira Bosch GSB 18VE-EC: https://amzn.to/2HF1ThH

Furadeira/Parafusadeira Bosch GSB 180-Li: https://amzn.to/2uL38Js

Furadeira/Parafusadeira Bosch GSB 12V-30: https://bit.ly/2ZZWxZ1

Motoesmeril Motomil MMI-50 Hobby
110v: https://amzn.to/2Igjmxm
220v: https://amzn.to/38hHhXR

Serra tico-tico Bosch GST 650: https://amzn.to/2RBXRMu

Serra tico-tico Skil 4003: fora de linha

Tupia Bosch GKF-550: https://amzn.to/2VoIlEZ

Serra esquadria Skil 3310: https://amzn.to/2ygbzha

Multiferramenta Bosch GOP 30-28: https://amzn.to/2RBI2FT

Lixadeira Orbital Bosch GSS 140: https://amzn.to/2K4OBg0

Lixadeira Roto-Orbital Bosch GEX 125-1 AE: https://amzn.to/2K5WkKK

Soprador Térmico Bosch GHG 180 220v: https://bit.ly/2U37yEY